Meme Kanseri

Kanser iyileşebilir, mücadele zihinde başlar

Günümüzde modern hayatın getirdiği işlenmiş gıdalar ile içeceklere daha kolay erişim ve ucuzlaşması, hareketsiz hayat, alkol ve sigara tüketimi gibi alışkanlıkların tüketiminin yaygınlaşması, depresyon ve stresin artması, şişmanlık ve şeker hastalığının salgınlaşması, çevresel kirlilik, gıdalarda kimyasal kalıntıların artması gibi nedenlere bağlı olarak kanser görülme sıklığında giderek artış olmaktadır. Kansere bağlı ölümlerin, kalp-damar sağlığına bağlı ölümleri geçerek ilk sıraya geçmesi beklenmektedir.

Daha fazla bilgi

Bazı tansiyon ilaçları Meme Kanseri riskini arttırıyor

Konular     Meme Kanseri     | 2/9/2016

Yeni bir çalışma menopoza giren kadınlarda yüksek tansiyon hastalığı için 10 yıldan fazla kalsiyum kanal blokeri grubundan ilaç kullananlarda meme kanseri riskinin arttığı gösterildi. JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan bu çalışmada, menopoz sonrası kalsiyum kanal blokeri grubu tansiyon düşürücü ilaç kullanan kadınlarda, aynı yaş grubunda bu ilaçları kullanmayan diğer kadınlara göre meme kanseri gelişme riskinin 2.5 kat daha fazla olduğu gösterildi.

Daha fazla bilgi

Daha önceden iyi huylu meme hastalığı olan kadınlarda meme kanseri riski artıyor

Konular     Kanserle Mücadele     Meme Kanseri     | 3/23/2016

İyi huylu meme hastalığı olan kadınlarda meme kanseri riskinde artış bulunmaktadır. Meme kanserlerinin %30’ u, daha önceden memesinde iyi huylu hastalık olan kadınlarda gelişmektedir.

Daha fazla bilgi

Fiziksel aktivite meme kanseri hastalarında ölüm riskini % 44 azaltıyor

Konular     Meme Kanseri     | 8/31/2016

Tamamen ilaç ve tıbbi tedavi üzerine gelişen tedavi yaklaşımlarının hastalıkların tedavisinde sınırlı ölçüde başarı sağladığını biliyoruz. Tamamlayıcı yaklaşımlar tıbbi tedavilerin etkisini arttırmada oldukça fayda sağlamaktadır. Egzersiz de bunlar arasındadır. Haftada 5 gün yarım saatlik tempolu yürüyüş yapmak, gün içi hareketsiz mesleklerde çalışanlarda saat başı gerinme veya kısa mesafe yürüyüşü yapmak sağlık için inanılmayacak kadar çok yararları vardır.

Daha fazla bilgi

Her-2 negatif erken evre meme kanserinde kemoterapiye eklenen bevasizumab tedavisi yaşam süresini uzatıyor

Bevasizumabın özellikle iki yıldan daha uzun sürede metastaz yapma eğilimi olan hormon reseptörü pozitif hastalarda daha yararlı olduğu, hızlı metastaz geliştirme riskini taşıyan tripl negatif hastalarda bu yararının daha az olduğu gözlenmiştir.

Daha fazla bilgi

Hiperterminin Lokal İleri Evre Meme Kanseri Tedavisinde Kullanımı

Lokal ileri evre meme kanseri, tedavi için iyi planlamanın gerektiği, cerrahi tedavi öncesinde kanser kitlesinin küçültülmesi için kemoterapi, radyoterapi, hedefleyici tedaviler gibi çeşitli yaklaşımların beraber kullanılmasını gerektiren klinik durumu ifade etmektedir.

Daha fazla bilgi

İleri evre meme kanserinde tedavi direncini belirlemede yardımcı olan yeni bir kan testi geliştirildi

Hastalardan alınan kanda dolaşımda bulunan kanser hücrelerinin DNA’ sı yeni teknoloji ile değerlendirilerek östrojen reseptörü geni ESR1 de mutasyon olup olmadığına bakılmaktadır. ESR1 geninde mutasyon saptanması vücutta dişilik hormonu östrojenin yapılmasını engelleyen hormon tedavisi ilacı aromataz inhibitörlerinin yararının daha az olacağını göstermektedir. Mutasyonu olanlar hormon tedavisine yanıtsız olacağı için ilk baştan aromataz inhibitörü yerine başka bir tedavinin seçilmesinin daha mantıklı olacağı ileri sürülmektedir.

Daha fazla bilgi

İntegratif Kanser Tedavisinde Kilit Hormon: İnsülin

Günümüzde kanser gelişme sürecinin oldukça karmaşık olduğu, kanser tedavisinde sadece tıbbi tedavileri kullanmanın başarı şansının çok yüksek olmadığı bilinmektedir. İnsülin ve kanser ilişkisi son zamanlarda önem kazanmaya başlayan konulardan birisidir.

Daha fazla bilgi

Kanser Büyüklüğündeki Erken Değişim Metastatik Meme Kanserinde Tahmini Yaşam Süresini Gösteriyor

Konular     Meme Kanseri     | 10/19/2016

Araştırmacılar metastatik meme kanseri hastalarında gemsitabin içeren tedavilerin klinik yararlarını değerlendirmek amacıyla 3 tane randomize faz 3 verisini incelediler. Hastalar gemsitasin ile beraber paklitaksel veya dosetaksel kemoterapilerini almışlardır.

Daha fazla bilgi
<1234>

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • Adres
  Teşvikiye Mah. Hakkı Yeten Cad. No: 11 Terrace Fulya Center No: 1 Daire: 33
  Fulya /Şişli - İSTANBUL
 • E Posta
  info@canfezasezgin.com
 • Randevu
  Hafta İçi : 09:00 - 18:00
  Cumartesi : 10:00 - 15:00
 • Telefon
  0212 215 50 27 - 0212 215 50 28

BASIN KÖŞESİ

© 2016 Prof. Dr. Canfeza Sezgin
Admin