Yüksek doz radyoterapi, ameliyat olamayan karaciğer kolanjiyokarsinomunda yaşam süresini uzatıyor

Yüksek doz radyoterapi, ameliyat olamayan karaciğer kolanjiyokarsinomunda yaşam süresini uzatıyor

Tek merkezli, retrospektif bir araştırmada, nadir görülen kanserlerden olan kolanjiyokarsinom ile ilgili çok olumlu sonuçlar bildirilmiştir.

 

yüksek doz radyoterapi alan (> 80,5 Gy) hastalarda 3 yıllık ortalama yaşam süresi % 73 iken, daha az dozda radyoterapi alan hastalarda bu oran % 38 gibi belirgin daha düşük bulunmuştur.

 

Bu küçük araştırma, yüksek dozda radyoterapi uygulanan ve ameliyata uygun olmayan hastalarda kanser kontrol oranının yüksek olduğu ve ortalama yaşam sürelerinin ameliyat olabilen hastalara benzer olduğunu göstermiştir.

Ciddi bir yan etki gözlenmeyen araştırmada zor bir hastalık için yüksek doz radyoterapinin iyi bir seçenek olduğu gösterilmiştir.

 

Kaynak:

http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/10/23/JCO.2015.61.3778