İleri Evre Yumurtalık Kanserinde Kemoterapi ile Beraber RF Hipertermi Verilmesi İyileşme Şansını Arttırıyor

İleri Evre Yumurtalık Kanserinde Kemoterapi ile Beraber RF Hipertermi Verilmesi İyileşme Şansını Arttırıyor

PROF. DR. CANFEZA SEZGİN, 
Tamamlayıcı Kanser Tedavisi Kliniği 

RF, Hipertermi, Immunoterapi, Fitoterapi, Ozon, HBO

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve orijinal özetini ekte verdiğim bilimsel çalışma kanser tedavisinde tıbbi tedaviler kadar tamamlayıcı kanser tedavilerinin önemini bir kez daha göstermiştir. Tamamlayıcı kanser tedavilerinin başında fitoterapi (bitkisel tedaviler), RF Hipertermi, Ozon Uygulaması, Beslenme ve Besinsel Destekler gelmektedir.

Yeni yayımlanan bu bilimsel araştırmada karın zarında sıçrama yapmış yumurtalık kanserli 73 hasta iki gruba ayrılarak bir bölümüne standart kemoterapi tedavisi, geri kalanına ise kemoterapiye ek olarak radyofrekans (RF) hipertermi yöntemi uygulanmış. 6 kür kemoterapi sonrasında yapılan değerlendirmede kemoterapiye ek olarak RF hipertermi verilen hastalarda iyileşme oranı, asit miktarı, Ca125 tahlilinde düzelme, yaşam kalitesi, ağrı miktarı, kemik iliği işlevlerinin RF hipertermi verilmeyen gruba göre anlamlı ölçüde daha iyi olduğu gösterilmiştir. RF hiperterminin kanser hastalarının iyileşme şansını arttırdığı gösterilmiştir. 

RF Hipertermi dünyada birçok gelişmiş ülkede kanser tedavilerinin yanında tamamlayıcı ve destek tedavisi olarak uygulanmakta, kanser tedavisinin başarı şansının arttırılmasında, hastanın iyileşme şansının arttırılmasında ve tedavilerin yan etkilerinin azaltılmasında tıbbi tedaviye yardımcı olmaktadır.

 

Kaynak: Li Z.  The Efficacy of Radiofrequency Hyperthermia Combined with Chemotherapy in the Treatment of Advanced Ovarian Cancer. Open Med (Wars). 2018 Jun 1;13:83-89.

 

Open Med (Wars). 2018 Jun 1;13:83-89. doi: 10.1515/med-2018-0013. eCollection 2018.

The Efficacy of Radiofrequency Hyperthermia Combined with Chemotherapy in the Treatment of Advanced Ovarian Cancer.

Li Z1Sun Q2Huang X2Zhang J2Hao J2Li Y2Zhang S1.

Author information

Abstract

This study investigated the effect of radiofrequency hyperthermia combined with chemotherapy in the treatment of advanced ovarian cancer.

METHODS:

Seventy-five patients with advanced ovarian cancer were grouped into observation (n = 36) and control (n = 37) groups according to different treatment methods. The age of the patients in the control and the experimental groups were (55 + 11) and (53 + 12) years old, respectively. The control group was received chemotherapy alone (paclitaxel + cisplatin chemotherapy), and on the basis of systemic chemotherapy, the observation group was administered therapy in conjunction with abdominal pelvic radiofrequency hyperthermia.

RESULTS:

The tumor remission rate, ascites, serum CA125 levels, pain control, quality of life enhancement, III+IV bone marrow suppression and improvement of gastrointestinal reaction in the observation group were better than those of the control group (all P< 0.05).

CONCLUSION:

Radiofrequency hyperthermia combined with chemotherapy in the treatment of advanced ovarian cancer has significantly improved the tumor remission rate, ascite control and CA125 levels, and substantially reduced the gastrointestinal reaction and bone marrow suppression rate, which is worthy of intensive clinical application.