İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

İnsülinli Kemoterapi

İnsülinli Kemoterapi

İnsülinli Kemoterapi (IPT)

 

Klinik Özet

İnsülin potansiyel arttırıcı tedavisi (IPT) kemoterapi ve diğer tedavilerin potansiyel etkisini arttırmak üzere uygulanan alternatif kanser tedavi yöntemidir. Bu tedavi yöntemi, 1930 yılında, Meksika’da, Dr. Donato Perez Garcia tarafından geliştirildi ve uzun yıllardır diğer sıra dışı tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır (1).

 

Bu tedaviyi savunan insanlar, kanser hücrelerinin diğer hücrelere göre daha fazla şeker tükettiğini, insülin ve insülin - benzeri büyüme faktörüne (IGF) karşı daha hassas olduğuna inanmaktadır (2, 7). İnsülinin aynı zamanda hücre zarındaki geçirgenliği arttırdığına, hücre içi ilaç düzeyini arttırdığına ve antikanser ilaçların öldürücü etkilerini arttırdığına inanılmaktadır (1). Bu tedavi yönteminin altında yatan teoriye göre, eğer kanser hücreleri dışarıdan insülin ile aktive edilirse, standart tedavide kullanılan kemoterapi ilaç dozlarının sadece %10’ u kullanılarak aynı öldürücü etkiye ulaşılabilir ve hasta daha az yan etkiye maruz kalır. Bu iddiayı onaylayacak herhangi bir laboratuvar veya klinik çalışma bulunmamaktadır. Ek olarak, insülinin kemoterapi ilaçları ile eşzamanlı kullanımına ilişkin farmakokinetik araştırmalar henüz yapılmamış olup, insülin kullanımının kemoterapi tedavisinde sağlıklı hücreler üzerindeki toksik etkiyi arttırıp arttırmayacağı da tam bilinmemektedir.

 

IPT tedavisini savunanların vaka raporları IPT tedavisinin etkili olabileceğini önermesine rağmen, IPT tedavisinin geleneksel kemoterapi tedavisi ile etkinliğini çalıştıran bir çalışma henüz yoktur. Bu tedavide kullanılan insülin veya kemoterapi ilaçları Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır. Fakat özellikle Avrupa’ da IPT uygulayan klinikler bu ilaçları off-label olarak uygulamaktadır. Bu uygulama doktorun değerlendirmesi ve şahsi tecrübesine bağlı olarak yapılmaktadır. Avrupa’ da birçok merkezde IPT uygulamasının onkologlar tarafından yapılmaması bir diğer sorundur. Hastaların tıbbi onkoloji uzmanı tarafından yürütülen kemoterapi tedavilerini almaları gereklidir.

 

IPT’nin yan etkilerinden birisi şeker düşüklüğü yani hipoglisemidir. 21 çalışmada kanda yüksek IGF-I, IGFBP3 değerleri ile kanser riskinin artışı arasından bir ilişki olduğunu gösteriyor(8).

 

Kullanım Alanı

Kanser Tedavisi

 

Etki Mekanizması

IPT tedavisi, insülinin fiziksek aktivitesinden yararlanan bir tedavi yöntemidir. İnsülin ve insülin-benzeri büyüme faktörünün (IGF) hücre döngüsü üzerinde önemli bir rol oynadığı tezine dayanan bir tedavi yöntemidir. IGF düzeyinin normal hücrelerin olduğu kadar kanserli hücrelerin de çoğalmasını, dokuya tutunmasını ve dolaşım sistemine göçünü etkilediğini göstermiştir (2). Pek çok kanser türünde IGF reseptörleri aşırı miktarda salgılanmaktadır (1, 7).

 

IGF reseptörleri dışarıdan verilen insülin tarafından aktive edilebilir. İnsülinin aynı zamanda hücre zarındaki geçirgenliği arttırdığına, hücre içi ilaç konsantrasyonu arttırdığına ve antikanser ilaçların sitotoksik etkilerini arttırdığına inanılmaktadır.

 

Bu tedaviyi savunanlar, insülinin sinerjik olarak antikanser ilaçlarının etkisini arttırdığını savunmaktadır. Böylelikle daha düşük dozlarda aynı sitotoksik etkiye ulaşılabilir (5, 6). Fakat IGF reseptörlerinin kanser tedavisinde oynadığı rol çok daha karmaşıktır. En azından bir çalışma IGF reseptörleri engellendiğinde antikanser ilaçların etkinliği arttırıldığı gösterilmiştir (3).

 

Yan Etkileri

Şeker düşüklüğü - Hipoglisemi

 

Bitki-İlaç Etkileşimi

Hipoglisemik bitkiler: IPT bunların etkisini arttırabilir.

Makalenin ana kaynağı 9 numaralı referansta belirtilmiştir.

 

Kaynaklar

[1] Ayre SG, et al. Insulin, chemotherapy, and the mechanisms of malignancy: the design and the demise of cancer. Med Hypotheses. 2000;55(4):330-4.

[2] Leroith D, Roberts C. The insulin-like growth factor system and cancer. Cancer Lett. 2003;195(2):127-37.

[3] Benini S, et al. Inhibition of insulin-like growth factor I receptor increases the antitumor activity of doxorubicin and vincristine against Ewing sarcoma cells. Clin Cancer Res. 2001;7(6):1790-7.

[4] Ayre SG, et al. Insulin potentiation therapy: a new concept in the management of chronic degenerative disease. Med Hypotheses. 1986;20(2):199-210.

[5] Ayre SG, et al. Neoadjuvant low-dose chemotherapy with insulin in breast carcinomas. Eur J Cancer.1990;26(11-12):1262-3.

[6] Albaster O, et al. Metabolic modification by insulin enhances methotrexate cytotoxicity in MCF-7 human breast cancer cells. Eur J Cancer Clin Oncol. 1981;(11):1223-8.

[7] Holdaway IM, Friesen HG. Hormone binding by human mammary carcinoma. Cancer Res. 1977;37(7 Pt 1):1946-52.

[8] Renehan AG, et al. Insulin-like growth factor (IGF)-I, IGF binding protein-3, and cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Lancet. 2004;263:1346-53.

9. https://www.mskcc.org/cancer-care/integrative-medicine/herbs/insulin-potentiation-therapy