İnternet sitemizde çerez (cookie) kullanılmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası'nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez ayarlarınızı değiştirmeniz halinde internet sitesinin birtakım özelliklerini kullanamayabileceğinizi belirtmek isteriz.

Akciğer Kanseri Aşısı

Akciğer Kanseri Aşısı

AKCİĞER KANSERİNDE AŞI TEDAVİSİ NEDİR VE HANGİ HASTALAR KANSER AŞISI İÇİN UYGUNDUR?

Prof Dr Canfeza Sezgin, İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı

 

Kurucu üyeleri arasında olduğum İmmüno-Onkoloji Derneği Başkanımız Prof Dr Rüçhan Uslu’ nun gündeme getirmesiyle beraber hastalarımızın ve basının yoğun ilgisi olan akciğer kanseri aşısı ile ilgili olarak 23 Ocak 2014 tarihinde İzmir’ de yapılan toplantımızdan bazı bilgileri iletmek istiyorum.

 

Toplantımızda ilk olarak Doç Dr Burçak Karaca, ileri evre ameliyat olamayan küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) tedavisinde ilk seçenek tedavi sonrasında yapılabilecek ilaç tedavileri ve yararları hakkında bilgi verdi. Genel olarak KHDAK’ lar başlıca skuamöz hücreli ve skuamöz hücreli olmayan (bu grubun da çoğunu adenokanser oluşturur) iki gruptan oluşmaktadır. İleri evre (metastaz-sıçrama yapmış) KHDAK’ da ilk seçenek tedavi olarak platin temelli iki kemoterapi ilacı birlikte kullanılmaktadır. İlk seçenek tedavi sonrası kanser bulguları ilerlemeyen, yani kanser bulguları kontrol altında olan veya gerileyen hastalarda idame tedavisi yapılması yararlıdır. EGFR mutasyonu olan hastalarda erlotinib, skuamöz hücreli olmayan akciğer kanseri hastalarında pemetrexed, diğer hastalarda da docetaxel ile idamenin hastaların yaşam süreleri, yaşam kaliteleri üzerine olumlu etkileri olduğu belirtildi. Ülkemizde idame tedavisinin yapılabilmesi nedeni ile hastalarımızın yaşam sürelerinin iyi olduğunu belirtmem gerekli.

 

Toplantıda davet edilen ikinci konuşmacı Küba’ dan Moleküler İmmünoloji Merkezi’ nden Dr Tania Crombet Ramos idi. Dr Ramos, Küba’ da akciğer kanserinin ikinci seçenek veya idame tedavisi seçeneklerinin olmadığını belirtti ve özellikle Küba’ da biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesinin desteklendiğini, dünyada etkinliği kabul gören akciğer kanseri aşısının bu destek politikaları sayesinde geliştirildiğini belirtti (ülkemizde de resmi otoritenin son yıllarda giderek artan oranda yerli ilaç, yerli biyoteknolojik ürün geliştirilmesini yoğun şekilde desteklemesi, ülkemizin de geleceği için umut vermektedir, bunu belirtmek gerekli diye düşünüyorum). Akciğer kanseri aşısının geliştirilme sürecinden bahsederek yapılan klinik çalışmalardan ve hangi hastalar için uygun olduğundan bahsetti.

 

Buna göre akciğer kanseri aşısı için uygun hasta grubu:

 

Ameliyat olamayan lokal ileri evre 3B veya metastaz-sıçrama yapmış evre 4 KHDAK olup, ilk seçenek platin temelli ikili ilaç tedavisi altında kanseri bulgularında ilerleme bulguları olmayan (stabil yanıt, kısmi yanıt veya tam yanıtlı) hastalar, akciğer kanseri aşısı için uygun hasta popülasyonunu oluşturmaktadır.

 

ESMO 2012 toplantısında ilk verileri sunulan akciğer kanseri aşısının sonuçları heyecan verici olup, ilaç tedavisi harici başarılı bir aşı tedavisi olabileceğini göstermesi açısından da önemliydi. Çalışmaya alınan ve ilk seçenek kemoterapi uygulaması sonrasında ilerleme bulgusu olmayan evre 3B veya evre 4 KHDAK olan 176 hastanın yarısına akciğer kanseri aşısı, diğer yarısına da plasebo uygulanmıştır. İlk seçenek kemoterapi sonrasında çalışmaya alınan hastaların medyan yaşam süresi akciğer kanseri aşısı verilenlerde 8.3 ay, plasebo isimli ilaç içermeyen tedavi verilen kolda ise 6.3 ay bulunmuştur. Özellikle 5 dozdan fazla akciğer kanseri aşısını kullanabilen hastalarda medyan süresi daha da uzamakta ve yaklaşık olarak 11 ay olmaktadır.

 

Akciğer kanseri aşısı, iki haftada bir 5 doz intradermal uygulanmasını takiben, 4 haftada bir doz olacak şekilde idamede tedavisi olarak yapılmaktadır. Tedavi süresi hastanın genel durumu bozuluncaya veya hasta tedaviyi bırakmak isteyene kadar devam etmektedir.

 

Akciğer kanseri aşısının bir dozunun maliyeti yaklaşık olarak 3000 ABD doları olup, sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmamaktadır. Ülkemizde akciğer kanseri aşısı tıbbi onkoloji uzmanı tarafından uygun hastalarda reçete edilerek kullanılmaktadır.

 

Akciğer kanseri aşısının ciddi yan etkisi olmayıp, en sık görülen yan etkileri aşı bölgesinde ağrı ve şişlik oluşmasıdır.

 

Sağlıcakla kalın.